Nieuwe wetgeving treft kinderen soms hard

Nieuwe wet- en regelgeving moet standaard worden getoetst op het effect voor kinderen. Dat schrijven juristen van de afdeling Jeugdrecht en het Instituut voor Immigratierecht in hun advies op basis van de Kinderrechtenmonitor 2014 die de Kinderombudsman half december presenteerde.    

Bezuinigingsbeleid

De afgelopen jaren heeft het regeringsbeleid in het teken gestaan van hervormingen, die in de regel gepaard gingen met bezuinigen. Die bezuinigingen kunnen kinderen onevenredig hard treffen, bijvoorbeeld wanneer ze het gezinsinkomen betreffen. Daarom bepleiten de Leidse juristen om alle nieuwe wet- en regelgeving tegen het licht te houden en deze te toetsen op de gevolgen voor kinderen.

 

 

 


Decentralisatie van de zorg

Eigenlijk is het een voorbeeld van een hervorming die tegelijkertijd een bezuiniging inhoudt, maar de auteurs van het advies noemen het als apart punt van aandacht: de decentralisatie van de jeugdzorg, als onderdeel van het grote pakket zorg dat met een bezuinigingsdoelstelling van 25% naar de gemeenten is geschoven. De auteurs delen de bezorgdheid die er is over de continuïteit, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van zorg aan kinderen en jongeren na 1 januari 2015.

 

Kwetsbare groepen

Een derde punt van zorg van de Leidse juristen betreft de groepen kinderen die wat betreft de waarborging van hun rechten extra kwetsbaar zijn. Het gaat daarbij om kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling, seksueel misbruik of mensenhandel en kinderen die in armoede opgroeien.

Meer armoede

In de kindermonitor staat dat.et aantal geregistreerde minderjarige slachtoffers van mensenhandel is gestegen, dat één op de vijf jongeren van 15 tot 18 jaar is één of meerdere keren slachtoffer geweest van een strafbaar feit en dat jaarlijks circa 62 duizend kinderen voor het eerst slachtoffer worden van strafbaar seksueel geweld. Van alle kinderen tot 18 jaar maakten er in 2012 197.000 (5,6%) deel uit van een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het aantal kinderen dat in armoede leeft, neemt toe.

Gelukkigste kinderen ter wereld

Het is niet allemaal kommer en kwel met de Nederlandse kinderen. Zo zijn zij de gelukkigste kinderen ter wereld: meer dan 90% geeft aan gelukkig te zijn. En het aantal kinderen dat in aanraking komt met politie en justitie neemt af, evenals het aantal kinderen dat in een jeugdgevangenis belandt. De juristen, die hun advies op verzoek van de Kinderombudsman schreven, hebben zich gericht op de aspecten die verbetering of aandacht behoeven.

(20 december 2014/CH)

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 23-12-2014