Leiden experimenteert met gratis online cursus voor selecte groep

De Universiteit Leiden start een proef met Small Private Online Courses: digitaal onderwijs voor een selecte groep. Deze SPOCs vormen een tegenhanger van de reeds bestaande Massive Open Online Courses (MOOCs).

Beperkte groep

Net als bij MOOCs draait het bij SPOCs om onderwijs op afstand dat gratis en overal ter wereld is te volgen via de computer. Het verschil zit hem erin dat bij SPOCs geen sprake is van open inschrijving, maar dat deelnemers worden geselecteerd. Daarnaast is de groepsgrootte beperkt (rond de 50 deelnemers) en de begeleiding intensief.


Sharia in the West

In februari start de Universiteit Leiden een experiment waarin de helft van de groep bestaat uit reguliere studenten die voor klassiek face-to-face-onderwijs naar de collegezaal komen. De andere helft zijn buitenlandse deelnemers die de cursus in de vorm van een SPOC, dus helemaal online volgen. Het gaat om het vak Sharia in the West, verzorgd door prof.dr. Maurits Berger.

Selectie

Voor de buitenlandse deelnemers is de cursus in die zin ‘open’ dat ze niet aan de Leidse universiteit staan ingeschreven en ze niet voor deelname hoeven te betalen. Na afronding ontvangen ze dan ook geen studiepunten, maar wel een certificaat. Hun motivatie vormt een belangrijke voorwaarde om voor selectie in aanmerking te komen, maar ze moeten ook minimaal een bachelordiploma hebben en 12 weken lang 10 uur per week aan de cursus kunnen besteden. En het is zaak dat ze in een land met een Westerse cultuuur wonen, want de cursus gaat over de positie die de Sharia daarin heeft.

Informatie uit eerste hand

De verwachting is dat de buitenlandse studenten de cursus verrijken met informatie uit eerste hand over de situatie in het land waar ze wonen. De online deelnemers komen onder meer uit Uruguay, Noord-Amerika, Scandinavië, Duitsland, Griekenland en Australië. Evenals bij MOOCs hebben ook hier de deelnemers een zeer diverse achtergrond: van studenten en promovendi, tot veiligheidsdeskundigen en televisiemakers.

Documentaire als eindopdracht

Bijzonder is ook de toetsvorm aan het eind van de cursus. Niet een geschreven eindwerkstuk, zoals gebruikelijk, maar een documentaire. Met advies van onderwijskundig experts is de opdracht zo opgezet dat deze voldoet aan alle eisen die gelden voor een eindwerkstuk op masterniveau
 

   
Leiden heeft al meer dan tien jaar ervaring met het verzorgen van onderwijs op afstand. Het vak Air and Space Law wordt al meer dan tien jaar als mengvorm aangeboden: deelnemers studeren grotendeels op afstand en komen drie keer per jaar naar Leiden. De SPOC die nu start is het eerste vak dat bij wijze van experiment voor de buitenlandse deelnemers geheel online wordt verzorgd en getoetst.
 
  

Gedachtevorming voor de toekomst

Met de start van de track van MOOCs en de SPOC betreedt de universiteit een nieuwe fase in het experimentele online learning programma. De bevindingen van deze experimenten worden meegenomen in de gedachtevorming over een toekomstig formeel online onderwijs aanbod van de universiteit.

(28 januari 2014 - DS)

Video

 

Zie ook

MOOCs nu met extra certificaat en verdieping

Laatst Gewijzigd: 28-01-2014