Kinderbreinprof Hanna Swaab en basisscholen stimuleren bètatalent

Hoe kinderen leren, daar kan je als ouders en school in sturen, stelt klinisch neuropsycholoog Hanna Swaab. Daarom ontwikkelt Swaab een training voor leerkrachten en ouders. Basisscholen die deelnemen aan het programma TalentenKracht vertellen over hun ervaringen: 'We merken aan onze kinderen dat het werkt.'

Vliegensvlug Sponsorloop

Prof.dr. Hanna Swaab

Prof.dr. Hanna Swaab

De Vliegensvlug Sponsorloop van basisschool De Tweern uit Goes raakt professor Hanna Swaab in haar hart. Dat is de kracht van talent zoals ‘TalentenKracht’ bedoeld is. Kinderen van deze school voor speciaal onderwijs rennen rondjes, andere kinderen berekenen de afstand en de tijd per rondje en natuurlijk het geld dat ze verdienen. Dat gaat deels naar hun groepsuitje en deels naar een school in Tanzania. ‘Maar de echte winst zit ‘m in de manier waarop onze kinderen nu leren over wetenschap en techniek’, betoogt Robert van Oosten van De Tweern. De zogenoemde Vindplaatsscholen wisselen op 19 april in Leiden hun ervaringen uit met TalentenKracht, een onderzoeksprogramma van zeven Nederlandse universiteiten.


‘Waar water en de stoep eindigen en lucht begint’

Swaab ontwikkelt met haar onderzoeksteam van Orthopedagogiek in Leiden een trainingsprogramma. Daarmee gaat ze naar een aantal Vindplaatsscholen. Ze traint de leerkrachten en ouders hoe ze de nieuwsgierigheid van hun kinderen kunnen stimuleren om zelfontdekkend te leren. Stap 1 is aan kinderen vragen: wat zie je hier? Zo’n open vraag stimuleert divergerend denken. ‘Dat klinkt eenvoudiger dan het is’, erkent een leerkracht van de Eerste Westlandse Montessorischool uit Monster. ‘Het kost best even tijd om je dat eigen te maken.’ En het kost meer tijd in de klas. Maar het valt op dat kinderen betekenisvolle lessen beter onthouden. Zo zegt een kleuter in een filmpje: ‘Waar water en de stoep eindigen en lucht begint’, wanneer de juf doorvraagt naar dat moeilijke woord ho-ri-zon. ‘De kinderen zitten op het puntje van hun stoel’, vertelt Annette Hesseling over de Raketklas van de Oranje Nassauschool uit Zwammerdam.

Hanna Swaab over Talentenkracht en haar training voor Vindplaatsscholen

Hanna Swaab over Talentenkracht en haar training voor Vindplaatsscholen

‘Dit past bij ons’

Swaab belicht de opzet van TalentenKracht: ‘Scholen door het hele land kunnen als Vindplaatsschool deelnemen als ze ook een eigen onderzoek hebben opgezet en daarvoor een subsidie hebben. Doordat elke school een eigen probleemstelling heeft, zijn de ervaringen met TalentenKracht divers.’ Zo delen leerkrachten, ouders én kinderen van de Dr. Schaepmanschool uit Barendrecht de fascinatie van Swaab voor het kinderbrein. Dominique van Vugt: ‘Want als blijkt dat kinderen onder meer leren door te spiegelen, dan doet het ertoe hoe een leerkracht voor de groep staat.’ De Freinetschool in techniekstad Delft onderzoekt of ‘proefondervindelijk verkennen’ inderdaad bètaleren stimuleert. Hun kinderen doen mee aan techniektoernooien, met zelfgekozen oudercoaches. Freinetdirecteur William van Treuren: ‘Dit past bij ons.’ Hij is benieuwd naar de impact van de oudertraining op de kinderen in groep 6/7. De gedeelde ervaring van de Vindplaatsscholen uit Zuid Holland en Zeeland is dat de training van Swaab werkt. ‘We merken het aan onze kinderen’, beamen de leerkrachten.

(23 april 2013/ MvG)

Leerkrachten Vindplaatsscholen wisselen ervaringen uit

Leerkrachten Vindplaatsscholen wisselen ervaringen uit

Wat is Talentenkracht?
Jonge kinderen hebben talenten waarmee ze hun omgeving beter leren begrijpen, zoals logisch denken, herkennen van patronen en een grote nieuwsgierigheid. TalentenKracht is een landelijk netwerk van onderzoekers en universiteiten, dat zoekt naar manieren om deze eigenschappen zoveel mogelijk te behouden en ontwikkelen. Dit zou hun latere mogelijkheden op het gebied van wetenschap en techniek enorm kunnen vergroten. Hanna Swaab onderzoekt namens de Universiteit Leiden hersenfuncties en sociale ontwikkeling van scholieren. Daarnaast biedt ze aan leerkrachten en ouders trainingsprogramma’s aan, en bekijkt of kinderen dankzij die programma’s zich beter ontwikkelen.

Zie ook

Health across the Human Life Cycle is een van de profielthema's in het onderzoek van de Universiteit Leiden.


Studeren in Leiden

Bachelor
Pedagogiek

Master
Education and Child Studies

Laatst Gewijzigd: 26-04-2013