Gerard Mulder benoemd tot erelid van de Gezondheidsraad

Vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse volksgezondheid en de Gezondheidsraad over een lange reeks van jaren is prof.dr. Gerard Mulder op 30 juni door voorzitter Pim van Gool benoemd tot erelid van de Gezondheidsraad.

Mulder kan bogen op een lange staat van dienst bij de Gezondheidsraad. Al in 1986 nam hij deel aan de Commissie Beoordeling Carcinogeniteit van Stoffen. Sindsdien heeft hij bijgedragen aan tal van activiteiten van de raad op het terrein van gezonde arbeidsomstandigheden.


Commissievoorzitter

Het meest in het oog springend daarbij was wel het voorzitterschap van de vaste Commissie Gezondheid en Beroepsmatige blootstelling aan stoffen, dat hij maar liefst vijftien jaar (van 1999 tot 2014) met grote inzet en betrokkenheid vervulde. In die hoedanigheid begeleidde hij meer dan zeventig adviezen naar de eindstreep.

Leidraden

Mulder verloor zich niet in details maar hield oog voor de bredere context. Zo verschenen onder zijn voorzitterschap diverse leidraden voor risicobeoordeling en gaf hij ook internationaal vaak toelichting op de werkwijze en adviezen van de raad.

Laatst Gewijzigd: 07-07-2015