Nieuwe minor 'Kindermishandeling'

Per september 2012 krijgen de eerste Leidse bachelorstudenten in de minor Kindermishandeling de kans zich te verdiepen in de verschillende facetten van dit actuele onderwerp. Ze volgen vakken bij Geneeskunde, Pedagogiek en Psychologie en Rechten.

Interdisciplinaire kijk op mishandeling en verwaarlozing

In de media gaat het bij mishandeling van kinderen vaak om fysiek en seksueel geweld. Maar emotionele mishandeling en verwaarlozing zijn volgens pedagoge prof.dr. Lenneke Alink net zo goed zeer ernstige vormen. Samen met klinisch psychologe prof.dr. Bernet Elzinga trekt ze de kar van de nieuwe interdisciplinaire minor ‘Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief’. Daarin wordt kindermishandeling benaderd vanuit zeer uiteenlopende perspectieven: de risicofactoren en gevolgen van mishandeling; daderprofielen; juridische aspecten van bijvoorbeeld uithuisplaatsing; verhoren van (jonge) slachtoffers; signaleren van mishandeling bij kinderen. Elzinga: 'We richten ons bovendien op de hele levensloop, want de gevolgen van mishandeling beperken zich niet tot de kindertijd.'


LUF betaalt

Eenvoud is vaak het kenmerk van een goed idee. Nu de nieuwe minor er is lijkt het nogal logisch om kindermishandeling interdisciplinair te benaderen. Maar dat is nog niet eerder gebeurd. Niet in Europees verband en zelfs niet wereldwijd. Maar wel in Leiden, in het Nederlands. Het Leids Universiteits Fonds (LUF) verschafte de startsubsidie. 'Hier zijn we zeer verguld mee', aldus Alink en Elzinga, 'dit is de financiële impuls die nodig was om deze mooie plannen ook te realiseren.' En er liggen al plannen om een Engelse variant aan te bieden.

Verdiepen en verbreden

Lenneke Alink

Lenneke Alink

Zowel verdieping als verbreding in één minor klinkt haast te mooi om waar te zijn. Tot nog toe volgden studenten een los vak of een enkel college over kindermishandeling. Nu kunnen de studenten van alle Leidse bacheloropleidingen zich in hoor- en werkcolleges verdiepen in een interdisciplinair vakkenpakket. De minor is ingebed in het Leiden Interdisciplinary Network Child Abuse and Neglect (LINC). Dit is een netwerk van experts op het gebied van kindermishandeling uit diverse disciplines. Alink: 'LINC is een ideaal startpunt voor deze minor. Collega’s die zijn aangesloten bij dit netwerk geven gastcolleges, verzorgen stageplekken, en halen zo de praktijk binnen.'


Wat kun je er mee?

Bernet Elzinga

Bernet Elzinga

Elzinga vult aan: 'In deze minor willen we studenten niet alleen veel kennis meegeven, maar ook de kritische basishouding aanleren die zo belangrijk is in dit veld. Ons doel is om zo studenten op te leiden tot hooggekwalificeerde scientist-practitioners voor een heel breed werkterrein, van gezondheidszorginstelling tot overheid, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, etc.'


Bernet Elzinga bekleedt sinds 2011 de leerstoel Stressgerelateerde Psychologie bij de vakgroep Klinische Psychologie, Universiteit Leiden. Collega Lenneke Alink, afdeling Algemene en Gezinspedagogiek, is in 2012 in deeltijd benoemd op de Jan Brouwer leerstoel 'Voorkomen, gevolgen en aanpak kindermishandeling' aan de rechtenfaculteit, Vrije Universiteit Amsterdam. De nieuwe minor vraagt om nauwe samenwerking tussen de betrokken faculteiten Geneeskunde, Rechten en Sociale Wetenschappen. De organisatie is in handen van onderwijscoördinator dr. Doreen Arnoldus.

(3 april 2012/ Mardet van Gennip)

Laatst Gewijzigd: 08-08-2012