Publicaties

In Memoriam

In 1952 verscheen 'In Memoriam 1940-1945', een lijst met de namen van de slachtoffers van de Duitse bezetting die als medewerker of student aan de Universiteit Leiden verbonden waren.

In Memoriam 1940-1945


Boek: Cleveringa’s koffer

De Leidse hoogleraar mr. R.P. Cleveringa had op 26 november 1940 bewust zijn koffer klaar staan. Hij hield rekening met de mogelijkheid gearresteerd te worden vanwege het uitspreken van zijn protestcollege tegen de schorsing uit hun ambt van zijn collega's Meijers en David en andere Joodse medewerkers van de universiteit.


Overzicht Cleveringa-oraties

De Cleveringaleerstoel is ingesteld door de Universiteit Leiden ter herinnering aan hoogleraar Rudolph Pabus Cleveringa en zijn moedig optreden in november 1940 tijdens de Duitse bezetting (1940-1945), en ter herdenking van de bevrijding in 1945. De Cleveringaleerstoel is een wisselleerstoel, die sinds 1970 ieder academisch jaar door een andere Nederlandse of buitenlandse geleerde bekleed wordt.