Oratie en debat

Historica Carol Gluck nieuwe Cleveringa-hoogleraar

De Amerikaanse historica en Japanologe Carol Gluck is in het collegejaar 2014-2015 de nieuwe Leidse Cleveringa-hoogleraar. Zij houdt op 26 november 2014 de Cleveringa-oratie waarin zij zal ingaan op hoe in Azië de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt.


Cleveringadebat 2013: Hoe vrij is de vrije markt?

In het Cleveringadebat op 26 november kruisen hoogleraar Staats- en bestuursrecht Wim Voermans, D66 Europarlementariër Marietje Schaake en Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut, verbaal de degens over de vraag hoe vrij de vrije markt nu eigenlijk is.


Cleveringarede Timothy Snyder dubbele hommage aan Cleveringa

De Amerikaanse historicus Timothy Snyder balanceerde respectvol tussen uitersten in zijn Cleveringarede maandag 26 november: de uitersten van grootschalige historische verklaring en absolute individualisering van de 14 miljoen slachtoffers van Hitler en Stalin in Oost-Europa. Met beide uitersten eerde hij Cleveringa.    


Cleveringadebat 2011: ‘Ja wat nou, vrijheid van meningsuiting?!’

Zoals elk jaar organiseert de Commissie Algemene Subsidies Studenten Activiteiten (CASSA) het Cleveringadebat. Dit jaar staat het debat in het teken van de keerzijde van vrijheid van meningsuiting: zijn er journalistieke waarden, is iedere mening even waardevol, doen nieuwe media discussie verstommen? Het thema is dan ook ‘Ja wat nou, vrijheid van meningsuiting?!’


‘Democratie maakt landen soms gevaarlijker’

De beste weg naar democratie is niet altijd: landen dwingen tot nationale verkiezingen. Dat betoogde David Van Reybrouck op 28 november 2011 in zijn Cleveringarede. Van Reybrouck, auteur van 'Congo, een geschiedenis' sprak precies op de dag dat Congo president en parlement koos.


Cleveringa-oratie 2011: 'De democratie in ademnood'

David Van Reybrouck houdt op 28 november de Cleveringa-oratie 2011. De auteur van 'Congo' beschouwt het klakkeloos exporteren van het westerse democratische model als het nieuwe kolonialisme. Lokale vormen van democratie verdienen volgens hem meer ruimte, zeker nu we in het Westen tegen de onhebbelijkheden van ons model oplopen.


Cleveringahoogleraar Hans Blom: ‘Geschiedenis is mensenwerk’

De interactie tussen menselijk handelen bepaalt het historisch proces. Daarom doen individuele beslissingen ertoe. Die conclusie trekt Cleveringahoogleraar Hans Blom uit het onderzoek dat hij deed ondermeer als directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Waaronder dat naar de val van Srebrenica in 1995. Blom houdt op 26 november 2010 de Cleveringarede.