Cleveringa

Donner waarschuwt voor verzwakte Europese Unie

De vluchtelingencrisis en terreurdreiging vragen om een betere Europese samenwerking, stelt Piet Hein Donner in zijn Cleveringa-oratie op 26 november in het Academiegebouw. ‘Kiezen voor een open en pluriforme gemeenschap vergt moed.’


Cleveringabijeenkomsten 2015: Bent u er ook bij?

Van Amersfoort tot Tokyo. U kunt zich weer opgeven voor de Cleveringabijeenkomsten die op en rond 26 november op meer dan 45 plaatsen wereldwijd plaatsvinden. De bijeenkomsten worden georganiseerd om de protestrede van professor Cleveringa te herdenken en om de band met alumni en andere belangstellenden warm te houden.


Hetty Cohen-Koster was bij Cleveringa’s rede

'Ik hoor erbij.' Dat ervoer de jonge Joodse rechtenstudente Hetty Koster toen zij de gedenkwaardige protestrede van professor Cleveringa bijwoonde op 26 november 1940. Door onder te duiken overleefde zij de oorlog. Zij trouwde met Dolf Cohen, later rector magnificus van de Universiteit Leiden, en kreeg twee zonen: Floris en Job Cohen, huidig hoogleraar op de Leidse Thorbeckeleerstoel.


Piet Hein Donner Cleveringa-hoogleraar 2015

Piet Hein Donner bekleedt in het collegejaar 2015-2016 de Cleveringaleerstoel. Op 26 november houdt hij de jaarlijkse Cleveringa-oratie. Hierin richt hij zich op recht, vrijheid en verantwoordelijkheid: hoe die te behouden en te bewaken bij een veranderende betekenis van de staat.


Stad en universiteit houden gezamenlijke Dodenherdenking

Op de gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst van de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden op 4 mei, spreken rector magnificus Carel Stolker en Jip Stam, praeses van de koepelorganisatie van Leidse studentenverenigingen. Zij staan stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en eren de hoogleraren en studenten die zich verzetten.


Hetty Cohen-Koster was bij Cleveringa’s rede

'Ik hoor erbij.' Dat ervoer de jonge Joodse rechtenstudente Hetty Koster toen zij de gedenkwaardige protestrede van professor Cleveringa bijwoonde op 26 november 1940. Door onder te duiken overleefde zij de oorlog. Zij trouwde met Dolf Cohen, later rector magnificus van de Universiteit Leiden, en kreeg twee zonen: Floris en Job Cohen, huidig hoogleraar op de Leidse Thorbeckeleerstoel.


Historica Carol Gluck nieuwe Cleveringa-hoogleraar

De Amerikaanse historica en Japanologe Carol Gluck is in het collegejaar 2014-2015 de nieuwe Leidse Cleveringa-hoogleraar. Zij houdt op 26 november 2014 de Cleveringa-oratie waarin zij zal ingaan op hoe in Azië de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt.


Ook zij kwamen op voor hun Joodse collega’s

Rechtendecaan Rudolph Cleveringa wordt dankzij zijn protestrede tegen het ontslag van zijn Joodse collega hét symbool van het Leids verzet tegen de nazi’s. Maar ook andere moedige hoogleraren mogen niet vergeten worden: wat deden Ben Telders, Ton Barge en Lambertus van Holk?