Projecten Diversiteit 2006-2013

Project Studiesucces door Diversiteit 2011-2013

Van 2011 tot 2013 liep het project 'Studiesucces door diversiteit: van herkomst naar toekomst'.

De Universiteit Leiden was hierin partner naast 4 andere universiteiten; de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Het project werd gecoördineerd door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

In het project worden 3 thema's belicht: 
1. Studiekeuze
2. Goede start / binding
3. Taalvaardigheid en communicatieve vaardigheden

Beeldvorming, representatie, taalvaardigheid, sociale en academische binding zijn onderwerpen die centraal staan in een integrale benadering gericht op het studiesucces en de talentontwikkeling van alle studenten en in het bijzonder studenten met een diverse achtergrond.

Meer informatie over het project ‘Studiesucces door diversiteit 2011-2013’ is verkrijgbaar bij de projectorganisatie:
Nieke Campagne: ntw.campagne@sea.leidenuniv.nl, projectleider 


Diversiteit: succesvolle projecten vanaf 2006

Het project 'Welkom bij de Universiteit Leiden! Bevordering van instroom en doorstroom van studenten met een diverse culturele achtergrond aan de Universiteit Leiden’ is in mei 2006 als eerste project op het gebied van diversiteit gestart.

Eind 2008 is het project afgerond en heeft het College van Bestuur besloten dat er een vervolgproject ‘Diversiteit 2009-2010’ moest komen dat voortborduurt op het project ‘Welkom’.
In het kader van beide projecten zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen om deelname aan het universitaire onderwijs te stimuleren en talent te bevorderen.

Het eindverslag van het project ‘Welkom’ is hier te downloaden.


Laatst Gewijzigd: 01-10-2013