Overzicht van regelingen en subsidiemogelijkheden speciaal voor vrouwelijke wetenschappers

Speciaal voor vrouwelijke wetenschappers zijn er binnen en buiten de universiteit een aantal regelingen en subsidiemogelijkheden die extra kansen bieden om een wetenschappelijke carrière op te bouwen.

Geregeld binnen de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden heeft goede regelingen voor de combinatie van werk en privéleven. Zo kent de universiteit naast zwangerschaps- en bevallingsverlof ook betaald adoptieverlof, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof (62,5%) en kunnen medewerkers van de universiteit gebruik maken van de universitaire kinderopvang bij Kattekop. Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u op de webpagina over werktijden en verlof.

Subsidies en fondsen

NWO
Apasia
Doel: er voor zorgen dat meer vrouwelijke UD’s doorstromen naar posities als UHD of hoogleraar. In aanmerking komen Colleges van Bestuur die vrouwelijke Vidi- en Vicilaureaten bevorderen tot UHD of hoogleraar. Daarnaast is aanvragen mogelijk voor vrouwen die na de interviews als subsidiabel zijn bestempeld, maar geen beurs hebben ontvangen, omdat er daarvoor niet genoeg middelen waren.  Het geldbedrag moet voor een deel besteed worden aan maatregelen die de positie of doorgroeimogelijkheden van vrouwen in de universiteit verbeteren.

Athena-prijs (Chemische Wetenschappen)
Doel: er voor zorgen dat meer vrouwelijke postdocs binnen Chemische Wetenschappen doorstromen naar vaste wetenschappelijke posities. De premie wordt verleend aan vrouwelijke onderzoekers binnen Chemische Wetenschappen. NWO reikt jaarlijks één prijs uit. De prijs bestaat uit een geldbedrag, een beeldje en een artikel in het magazine Elements.

MEERVOUD
Doel: er voor zorgen dat meer vrouwelijke postdocs bij exacte vakken doorstromen naar een positie als UD. Dit wordt gedaan d.m.v. het creëren van tijdelijke UD-posities, met een  doorstroomgarantie naar een vaste wetenschappelijke positie.  

FOM
FOM/v (Natuurkunde) 
Fom/v bestaat uit een breed pakket van maatregelen waarin FOM een bijdrage wil leveren aan het behouden van vrouwelijke natuurkundigen voor de Nederlandse fysica.

Stimuleringsprogramma
Het programma bestaat uit persoonsgebonden subsidies voor postdocposities. Doel: Nederlandse fysica helpen met het verwerven van een goede uitgangspositie voor het vervolg van hun carrière. De subsidie kan aangevraagd worden door vrouwen die net gepromoveerd zijn of door vrouwen die reeds een postdocpositie in het buitenland hebben (of bijna afronden) 

Daarnaast kent FOM/v ook overbruggingssubsidies. Faculteiten/onderzoeksinstellingen kunnen een beroep hierop doen ter ondersteuning bij het aanstellen van vrouwen in vaste dienst. Bijvoorbeeld een bijdrage aan een vaste aanstelling van een vrouw als UD of UHD. 

Andere fondsen voor vrouwelijke wetenschappers
Catharina van Tussenbroek fonds      
Doel: bevorderen wetenschappelijke ontplooiing van vrouwen. Het fonds richt zich op steun aan vrouwen die in het buitenland onderzoek willen doen voor wie de gangbare financieringskanalen (zoals facultaire regelingen, fondsen van NWO en KNAW etc.) niet openstaan.

Jo Kolk Studiefonds voor vrouwen    
De Stichting Jo Kolk Studiefonds verleent financiële ondersteuning aan vrouwen voor het volgen van een academische of hogere beroepsopleiding en voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Subsidie wordt gegeven voor:

a. Afstudeerproject of afstudeeronderzoek in binnen- en buitenland;
b. Promotie(voor)onderzoek;
c. Het volgen van (bijscholings) cursussen voor herintredende vrouwen.

Stichting Fonds Dr. Christine Buisman (Biologie) 
Doel: het bevorderen van de studie biologie. Het fonds geeft toelages aan vrouwelijke studenten/afgestudeerden biologie voor stage/congresbezoek.

Prijzen

From/v: Minervaprijs (vrouwelijke natuurkundigen)
De Minerva-Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan de schrijfster van de beste natuurkundige publicatie om de aandacht te vestigen op het onderzoek van vrouwelijke fysici. De Minerva-Prijs is een eerbetoon en de laureaat is een inspirerend voorbeeld voor andere vrouwen.

L'Oréal-UNESECo programma
Onder het motto ‘The world needs science and science needs women’ is in 1998 een partnerschap tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en UNESCO. Het prestigieuze programma kent prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers.

Overige regelingen

Verlengingsclausules NWO-aanvragen bij langdurig verlof, waaronder zwangerschap
Voor aanvragen bij het NWO geldt een termijn: aanvragen mogen maximaal een bepaald aantal jaren na de promotie van de kandidaat worden ingediend. Dit maximum kan door NWO worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap of zorg. Deze mogelijkheid geldt dus ook voor mannen

Laatst Gewijzigd: 28-04-2016