Bestuderen van diversiteit

Aan de Universiteit Leiden kun je je bij veel opleidingen verdiepen of specialiseren in onderwerpen die met diversiteit te maken hebben.

Bachelorstudies in Leiden

In Nederland kun je nergens zoveel talen en culturen bestuderen als in Leiden. Met je talenkennis gaat er een wereld voor je open:
Geschiedenis, kunst, talen en culturen    
Bij sociale en organisatiepsychologie kun je je verdiepen in de rol van diversiteit op bijvoorbeeld de werkvloer:
Psychologie
  
Bij Rechten kun je je verdiepen in immigratierecht:
Rechten  
 
Bij pedagogiek is aandacht voor onderwerpen als adoptie en interculturele opvoeding:
Pedagogische-wetenschappen    
 
Bij Culturele Antropologie kun je je verdiepen in immigratie en integratie:
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
 
In Leiden kun je de islam bestuderen binnen de bacheloropleidingen Religiewetenschappen en Midden-Oosten studies.         
      
 
Minoren

Alle Leidse bachelorstudies kun je combineren met een minor naar eigen keuze.  
 
In de minor Politiek: conflict en consensus is aandacht voor diversiteit:
Politiek: conflict en consensus   
 
De minor van geesteswetenschappen: Gender en Seksualiteit in maatschappij en cultuur


Keuzevakken

Elke studie in Leiden heeft een keuzeruimte die je zelf kunt vullen met keuzevakken. Kijk bij de opleiding van je keuze aan welke voorwaarden een keuzevak moet voldoen.
Een paar voorbeelden van keuzevakken op het gebied van diversiteit zijn: 

Alle keuzevakken vind je in de E-studiegids.

Masterstudies

Binnen veel masteropleidingen (bijvoorbeeld psychologie, pedagogische wetenschappen, geschiedenis en rechten) is aandacht voor diversiteit.

In Leiden kun je de islam bestuderen binnen de masteropleidingen Theology and Religious Studies en Middle Eastern Studies.

Alle Leidse masters vind je op masters in leiden.

Laatst Gewijzigd: 24-03-2015