Talent is wat telt – Excellence through diversity

De Universiteit Leiden is divers, internationaal en kosmopolitisch. Wetenschap gedijt dankzij de wisselwerking tussen verschillende visies. Een diverse, evenwichtige en interculturele groep van wetenschappers en studenten is daarvoor een voorwaarde.  Het is van belang om in te zetten op het werven, stimuleren en binden van al het beschikbare talent. Hoe meer diversiteit, hoe meer creativiteit en innovatie – in het onderzoek en in het onderwijs. 

Inclusiviteit en innovatie

De universiteit wil de beste studenten en staf aantrekken en carrièreperspectieven bieden. De instelling wil attractief en stimulerend zijn voor een zo breed mogelijke waaier van talent. In vergelijking met veel excellente internationale universiteiten houden het Nederlands onderzoek en onderwijs nog te weinig rekening met de diversiteit en complexiteit van de 21ste eeuwse samenleving. De internationale wetenschappelijke wereld, van Harvard tot University College London en Lund University, heeft al eerder het inzicht omarmd dat inclusiviteit en innovatie samengaan. Wie nieuwe groepen verwelkomt, boort nieuw talent aan, en realiseert vernieuwende inzichten.

De Universiteit Leiden wil ook op dit terrein een voortrekkersrol spelen in Nederland. De Universiteit Leiden staat al jaren bekend om haar onderzoek naar een grote diversiteit aan talen en culturen en liep in de jaren tachtig al voorop met haar genderstudies. Deze voorgeschiedenis is een uitstekende basis voor ons 21ste eeuwse excellentie-, diversiteits- en inclusiviteitsbeleid.


Waarom diversiteitsbeleid?

Het doel van diversiteitsbeleid is dat de universiteit een inclusieve gemeenschap wordt,  waarbij iedereen in staat is zijn of haar talenten optimaal te ontplooien, ongeacht gender, etniciteit, seksualiteit en functiebeperking. We willen alle studenten, wat hun achtergrond ook is, goed begeleiden en stimuleren om hun talenten optimaal in te zetten. Daarnaast zorgen we voor een goed, transparant loopbaanbeleid dat iedereen gelijke kansen biedt om promotie te maken, en werk en zorg te combineren.  We streven naar inclusief onderzoek en onderwijs, dat aansluit bij de behoeften van de diverse 21ste eeuwse maatschappij.

Welke stappen gaan we zetten?

Door diversiteit een kernwaarde te maken van onze universiteit, kunnen we onze nationale en internationale positie versterken, onze zichtbaarheid vergroten en de kans op excellentie in onderwijs en onderzoek verhogen. We ontwikkelen op basis van de bestuursafspraken en good practices uit het buitenland een centraal werkplan. De faculteiten ontwikkelen op die basis een eigen facultair werkplan.

Het diversiteitsbeleid wordt gebaseerd op evidence-based maatregelen. We richten ons op de lange termijn, en zullen de voortgang voortdurend monitoren en evalueren. Zo zal Leiden een bruisende instelling worden, waar iedereen maximaal wordt gestimuleerd. Uiteindelijk willen we bereiken dat men bij een diverse universiteit meteen aan de Universiteit Leiden denkt.

Isabel Hoving, de eerste diversity officer aan een Nederlandse Universiteit

‘Het gaat erom dat elke student zich welkom en gerespecteerd voelt’

‘Het gaat erom dat elke student zich welkom en gerespecteerd voelt’

Dr. Isabel Hoving, docent en onderzoeker bij het Centre for the Arts in Society is per 1 januari 2014 de Diversity Officer van de Universiteit Leiden. In Nederland is zij de eerste die deze functie bekleedt. Zij initieert en coördineert alle acties op het gebied van diversiteit. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat het niet goed werkt om maatregelen voor een enkele doelgroep te ontwikkelen, daarom heeft Isabel Hoving van het CvB de opdracht gekregen om diversiteitsbeleid aan te jagen in de gehele organisatie. Zij gaat met haar team aan de slag op vijf werkgebieden: studenten, personeel, onderwijs, onderzoek en representatie.


Laatst Gewijzigd: 18-06-2014