Dossier diversiteit

Talent is wat telt – Excellence through diversity

De Universiteit Leiden is divers, internationaal en kosmopolitisch. Wetenschap gedijt dankzij de wisselwerking tussen verschillende visies. Een diverse, evenwichtige en interculturele groep van wetenschappers en studenten is daarvoor een voorwaarde.  Het is van belang om in te zetten op het werven, stimuleren en binden van al het beschikbare talent. Hoe meer diversiteit, hoe meer creativiteit en innovatie – in het onderzoek en in het onderwijs. 


Activiteiten

Let's talk!

The Diversity Office will be offering a series of monthly Let’s Talk sessions. Come, listen and connect!