Tussen fout en fraude

Wat is wetenschappelijke integriteit, en wanneer is er sprake van onderzoeksfraude? Dr.mr. Kees Schuyt, voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden, behandelt deze vragen in zijn boek ‘Tussen fout en fraude’.

Zelfplagiaat

In zijn boek verkent Schuyt het begrip ‘integriteit’, beschrijft gevallen van fraude en andere vormen van oneerlijk gedrag in de praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Ook formuleert hij een expliciete norm wanneer er sprake is van schending van wetenschappelijke integriteit. Hij gaat in op vragen over plagiaat en bestrijdt dat zelfplagiaat (hergebruik van eigen teksten) als wangedrag moet worden gezien.

Dr.mr. Kees Schuyt is emeritus hoogleraar in de sociologie aan de UVA. Hij was voorzitter van de KNAW-commissie die in september 2012 het rapport over wetenschappelijke integriteit, Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens, publiceerde.

Meer informatie en bestellen


Laatst Gewijzigd: 16-12-2014