Presentatie handboek over intelligentie op de Dag van de Intelligentie

'Hoe wordt intelligentie eigenlijk gemeten? Het lijkt een simpele vraag, maar intelligentietests zijn er in allerlei soorten en maten.' Leids hoogleraar Wilma Resing heeft nu een handzaam overzicht samengesteld in het 'Handboek intelligentietheorie en testgebruik'. Pearson Academy presenteert het naslagwerk tijdens de Dag van de Intelligentie, op 9 oktober 2015.

Handvatten voor intelligentiemeting en -onderzoek

Het Handboek intelligentietheorie en testgebruik, onder redactie van hoogleraar cognitieve ontwikkeling Resing is als studie en naslagwerk onmisbaar voor een goede beroepsuitoefening van psychologen en pedagogen. Het biedt handvatten aan iedereen die zich bezighoudt met intelligentiemeting en -onderzoek op opleidingen, in instellingen en bij bedrijven. Daarnaast is het bedoeld voor studenten psychodiagnostiek op hbo- en universitair niveau. Nederland en Vlaanderen mogen zich gelukkig prijzen met meestal goed genormeerde tests voor diverse doelgroepen en gericht op een scala aan doeleinden, zoals preventie, selectie, plaatsingsbeslissingen en specifiekere psychodiagnostische vraagstellingen.


9 oktober: Dag van de intelligentie

Ter gelegenheid van het verschijnen van het Handboek intelligentietheorie en testgebruik organiseert Pearson Academy de Dag van de Intelligentie.

Sprekers

  • Prof. dr. Wilma Resing is dagvoorzitter en spreker. Zij zal vertellen over het ontstaan van het Cattell-Horn-Carrol (CHC) model, en in hoeverre de inhoud van enkele huidige tests te koppelen valt aan dit model;

  • Drs. Kirsten Munsterman en Willemijn Leliveld MSc spreken over de implementatie van het CHC-model in de praktijk;

  • Prof. dr. Marc Hendriks, dr. Anika Bexkens, drs. Sven Mathijssen, Lindsay Vanhecke MSc, en dr. Mark Schittekatte verzorgen daarnaast workshops.

Meer over de Sprekers

Meer informatie
Datum: vrijdag 9 oktober
Locatie: Regardz De Eenhoorn te Amersfoort
Aanmelden voor de Dag van de Intelligentie

Overzicht van intelligentieterrein
Het Handboek intelligentietheorie en testgebruik verschijnt in de serie Psychodiagnostiek. Het biedt een overzicht van intelligentietests, intelligentiemeting en belangrijke thema’s die samenhangen met het intelligentieterrein: theorieën, modellen, classificatie van scores van hoog- tot laagbegaafdheid. Ook de toepassing van deze onderwerpen in het gehele proces van psychodiagnostiek komt aan bod. De nadruk ligt op het Cattell-Horn-Carrol (CHC) model van intelligentie en de wijze waarop dit model zichtbaar wordt in de diverse tests en beschrijvingen van testuitkomsten.

'Het ziet er erg mooi uit. Prachtig resultaat van het harde werken! Ik verwacht dat het boek een handboek wordt dat iedere gedragswetenschapper in de kast heeft staan.'

Selma Ruiter - De kinderacademie Groningen


Zie ook

Professor dr. Wilma C.M. Resing

Professor dr. Wilma C.M. Resing

Professor dr. Wilma C.M. Resing is hoogleraar cognitieve ontwikkeling, in het bijzonder op het terrein van de intelligentiediagnostiek en het dynamisch testen bij de sectie Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden.


(10 september 2015/ MvG)

Laatst Gewijzigd: 15-09-2015