Boeken

De succesvolle mislukking van Europa

Wat is Europa? Wat zijn de centrale waarden? Bestaat daarover consensus? Deze vragen komen aan bod in deze bundel onder redactie van Frits Bolkestein, Paul Cliteur en Meindert Fennema.


Hier woonden wij - Hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt

In 'Hier woonden wij' draait het om het Joodse familieleven vóór de Shoah. De auteurs, Wim Willems en Hanneke Verbeek, richten zich op één straat in een willekeurige plaats: Scheveningen. In de periode 1900 tot 1942 streken hier honderden Joodse gezinnen neer, die een eigen gemeenschap vormden.


Nationalism in Europe since 1945

Prof. André Gerrits provides an up-to-date empirical and historiographical overview of the actual political relevance of nationalism and internationalism in post-war Europe. Adopting a largely chronological approach, Gerrits links the historiography of post-war Europe and the major theoretical approaches to nationalism with analysis of key historical developments and events.


Dynasties - A Global History of Power, 1300–1800

For thousands of years, societies have fallen under the reign of a single leader, ruling as chief, king, or emperor. In this fascinating global history of medieval and early modern dynastic power, Jeroen Duindam charts the rise and fall of dynasties, the rituals of rulership, and the contested presence of women on the throne.


In dit Huis - Twee eeuwen Tweede Kamer

De Tweede Kamer, het kloppend hart van de Nederlandse democratie, bestaat tweehonderd jaar. Zestien gezaghebbende auteurs, waaronder Henk te Velde, Joris Oddens en Diederik Smit, schetsen in dit mooi uitgevoerde jubileumboek op toegankelijke wijze de ontwikkeling van deze volksvertegenwoordiging vanaf de opening in 1815 tot aan de hedendaagse thema’s in de Nederlandse politiek.


New Book: A Grammar of Mandarin

A Grammar of Mandarin by Jeroen Wiedenhof (LIAS, LUCL) combines broad perspectives with illuminating depth. Crammed with examples from everyday conversations, it aims to let the language speak for itself.


Presentatie handboek over intelligentie op de Dag van de Intelligentie

'Hoe wordt intelligentie eigenlijk gemeten? Het lijkt een simpele vraag, maar intelligentietests zijn er in allerlei soorten en maten.' Leids hoogleraar Wilma Resing heeft nu een handzaam overzicht samengesteld in het 'Handboek intelligentietheorie en testgebruik'. Pearson Academy presenteert het naslagwerk tijdens de Dag van de Intelligentie, op 9 oktober 2015.


La Naissance d’une thalassocratie - Les Pays-Bas et la mer à l’aube du siècle d’or

Louis Sicking's new book, La Naissance d’une thalassocatie, published by the Presses de l’université Paris-Sorbonne (PUPS) offers new insights in the maritime history of the Low Countries in the 15th and 16th centuries, including a maritime perspective on the Dutch Revolt. While crossing the established boundaries of Dutch and Belgian historiographies, the book not only offers an unfamiliar maritime perspective, it also proposes a new and refreshing look at the origin of the Dutch Republic.


Nederlanders in de Heilige Oorlog

Onder redactie van prof.mr.dr. Maurits Berger vergelijkt dit boek de Nederlandse jihadisten van nu met de communisten die in 1936 naar de Spaanse Burgeroorlog gingen en met de katholieken die in 1860 naar Rome trokken. Dat leidt tot interessante conclusies.


Daan Weggemans over recidive en re-integratie van jihadistische ex-gedetineerden

Terrorismedeskundigen Daan Weggemans (Universiteit Leiden) en Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht) onderzochten de wijze waarop gedetineerden met een jihadistische achtergrond in de samenleving terugkeren. Uit het onderzoek blijkt dat het re-integratieproces van dergelijke gedetineerden vaak niet soepel verloopt. Hun conclusies staan beschreven in een nieuwe publicatie "Na de vrijlating".


Kleurrijke tragiek

Dr. Matthias van Rossum schreef het boek 'Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC'.


Deugdethiek, levensbeschouwing en religie

Wat zijn de overeenkomsten in het denken over goed en kwaad tussen bijvoorbeeld het christendom, hindoeïsme, islam, confucianisme en boeddhisme? In Deugdethiek, levensbeschouwing en religie gaan verschillende filosofen op zoek naar een ‘wereldethos’ dat levensbeschouwelijke tradities over de hele wereld met elkaar verbindt.