Benoemingen

U wordt automatisch doorgestuurd. Gebeurt er niets? Ga naar de website

Het College van Bestuur heeft besloten prof. dr. Kutsal Yesilkagit met ingang van 1 januari 2016 voor een periode van 3 jaar te benoemen tot decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs.

Kutsal Yesilkagit, hoogleraar of International Governance,  werd 1 mei 2015 reeds benoemd tot interim decaan en behield daarnaast zijn positie als Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Bestuurskunde. Met ingang van 1 januari 2016 zal Kutsal Yesilkagit zijn functie Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Bestuurskunde neerleggen.Carolien Rieffe is benoemd als Honorary Professor University College London

Carolien  Rieffe is benoemd tot 'Honorary Professor' bij het prestigieuze UCL Institute of Education, University of London. Rieffe is bijzonder hoogleraar sociale en emotionele ontwikkeling bij Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden én profileringshoogleraar van het Honours College Wetenschap en Samenleving. De extra benoeming versterkt een reeds bestaande band, en biedt unieke mogelijkheden voor intensieve samenwerking op onderzoeksgebied.


Bart Schermer benoemd tot lid Commissie Mensenrechten

Bart Schermer is benoemd tot lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). De AIV is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.


Benoeming Marc Kessler tot hoogleraar Strafwetgeving

Marc Kessler is per 1 oktober 2015 benoemd tot hoogleraar Strafwetgeving aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Het betreft een onbezoldigde leerstoel voor één dag per week, die mede op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is ingesteld.


Twee Leidse hoogleraren benoemd in Referendumcommissie

Twee Leidse hoogleraren, Willemien den Ouden (staats- en bestuursrecht) en Ruud Koole (politieke wetenschap),  zijn benoemd in de zogenoemde Referendumcommissie. Deze commissie is in het leven geroepen om handen en voeten te geven aan toekomstige raadgevende referenda in Nederland.


Caroline van Eck appointed as Slade Professor in Oxford

The Department of History of Art in Oxford has appointed Leiden University professor Caroline van Eck as Slade Professor of Fine Art for the second semester of academic year 2016-2017. As Slade Professor Van Eck will spend a semester in office at Oxford University and deliver eight public lectures and four seminars to students.


Bibi van den Berg benoemd in Cyber Security Raad

Bibi van den Berg is benoemd tot lid van de Cyber Security Raad. Deze Raad adviseert het kabinet over het vergroten van de cybersecurity in Nederland. In de Raad werken drie partijen nauw samen: de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap.